24

جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه

جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه
باسمه تعالی
جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه
با توجه به جنب و جوش وصف ناشدنی مردم عزیز کشورمان به مناطق زلزله زده کرمانشاه ، دانشجویان ، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس همراه و همگام با سایر اقشار با ایجاد غرفه نسبت به جمع آوری وسایل ضروری زلزله زده گان اقدام کردند .
کانونها و تشکلهای دانشگاه به همراه موسسه خیریه مهتاب و همکاری هلال احمر شهرستان پس از جمع آوری وسایل در مناطق زلزله حضور پیدا خواهند کرد
تعداد مشاهده خبر: (882)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8653
  • جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه
  • جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه
  • جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه
  • جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه
  • جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه