واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 24 آبان 1396
  • جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه

باسمه تعالی
جمع آوری و ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه
با توجه به جنب و جوش وصف ناشدنی مردم عزیز کشورمان به مناطق زلزله زده کرمانشاه ، دانشجویان ، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس همراه و همگام با سایر اقشار با ایجاد غرفه نسبت به جمع آوری وسایل ضروری زلزله زده گان اقدام کردند .
کانونها و تشکلهای دانشگاه به همراه موسسه خیریه مهتاب و همکاری هلال احمر شهرستان پس از جمع آوری وسایل در مناطق زلزله حضور پیدا خواهند کرد