واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 30 مهر 1399

اخبار

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا
برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا هر صبح شنبه ساعت 7/30 در نمازخانه دانشگاه فاز 6 برگزار می گردد.