28

فعالیتهای عمرانی و فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

فعالیتهای عمرانی و فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
به نام خدا
چهره سبز و آبی دانشگاه
پس از شروع به کار فعالیتهای عمرانی و فضای سبز چهره دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس سبز_آبی شد . ایجاد حوضچه های آبی و کاشت چمن و نهال سبز با روشنایی های مناسب طراوت خاص و دلنشینی به واحد داده است .
تعداد مشاهده خبر: (1208)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8635
  • فعالیتهای عمرانی و فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • فعالیتهای عمرانی و فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • فعالیتهای عمرانی و فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس