واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

فعالیتهای عمرانی و فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 28 مرداد 1396
  • فعالیتهای عمرانی و فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

به نام خدا
چهره سبز و آبی دانشگاه
پس از شروع به کار فعالیتهای عمرانی و فضای سبز چهره دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس سبز_آبی شد . ایجاد حوضچه های آبی و کاشت چمن و نهال سبز با روشنایی های مناسب طراوت خاص و دلنشینی به واحد داده است .