02

دریافت تندیس بلورین مقاله برتر توسط سرکار خانم دکتر به فر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

 دریافت تندیس بلورین مقاله برتر توسط سرکار خانم دکتر به فر  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
استاد گروه حقوق واحد پردیس، سرکار خانم دکتر به فر موفق به دریافت تندیس بلورین مقاله برتر و ارائه آن در کنگره بین المللی "عدالت،مطالعات حقوقی و قضایی" در دانشگاه شهید بهشتی  نایل آمدند.

تعداد مشاهده خبر: (1406)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8628
  •  دریافت تندیس بلورین مقاله برتر توسط سرکار خانم دکتر به فر  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس