واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

 دریافت تندیس بلورین مقاله برتر توسط سرکار خانم دکتر به فر  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 02 خرداد 1396
  • دریافت تندیس بلورین مقاله برتر توسط سرکار خانم دکتر به فر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

استاد گروه حقوق واحد پردیس، سرکار خانم دکتر به فر موفق به دریافت تندیس بلورین مقاله برتر و ارائه آن در کنگره بین المللی "عدالت،مطالعات حقوقی و قضایی" در دانشگاه شهید بهشتی  نایل آمدند.