واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

استاد گروه حقوق واحد پردیس، سرکار خانم دکتر چینی چیان موفق به دریافت تندیس بلورین مقاله برتر گردید
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 17 اردیبهشت 1396
  • استاد گروه حقوق واحد پردیس، سرکار خانم دکتر چینی چیان موفق به دریافت تندیس بلورین مقاله برتر گردید

استاد گروه حقوق واحد پردیس، سرکار خانم دکتر چینی چیان به دریافت تندیس بلورین مقاله برتر و ارائه آن در همایش بین المللی "نقش ادیان در اخلاق صلح و عفو و دوستی" دانشگاه شیراز و همچنین انتخاب به عنوان مقاله برگزیده در کنفرانس بین المللی "عدالت واخلاق" دانشگاه فردوسی مشهد نایل آمدند.