14

برگزاری مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

برگزاری مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
مراسم بزرگداشت مقام استاد و معلم با حضور ر ریاست واحد دکتر عباسپور معاونان و مدیران برگزار شد.
طی این مراسم که با حضور استادان گروه های آموزشی مختلف شکیل شد دکتر زمانیان معاون آموزشی واحد از فعالیت‌های صورت گرفته آموزشی توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه دکتر عباسپور ریاست واحد ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه و مقام استاد و معلم سخنانی پیرامون مقام استاد و معلم ایراد داشتند
فعالیت های صورت گرفته در این واحد دانشگاهی و برنامه های پیش رو از اهم سخنان ریاست واحد در این مراسم بود.
اهدا لوح و گل به کلیه استادان و تقدیر از استادان نمونه همراه با پذیرایی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.
تعداد مشاهده خبر: (1515)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8622
  • برگزاری مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • برگزاری مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • برگزاری مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • برگزاری مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • برگزاری مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • برگزاری مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس