واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

اخبار دانشگاه

گزارش انتصاب دکتر حسین کیهانی

با حکم دکتر عباسپور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دکتر حسین کیهانی بعنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی واحد انتخاب گردید .

با حضور معاونان ، مدیران ، استادان و کارکنان واحد دکتر کیهانی بعنوان سرپرست جدید دانشکده فنی و مهندسی واحد انتخاب و معرفی گردید . دکتر حسین کیهانی از اعضای هیات علمی واحد و مدیر گروه عمران واحد می باشند . دکتر عباسپور ضمن معرفی سرپرست جدید دانشکده با تاکید بر ساماندهی به امور دانشکده خواستار پیگیریهای لازم ایشان در این زمینه شدند . در پایان از زحمات دکتر فرزاد چراغپور رئیس سابق دانشکده در طول تصدی ایشان در این مدت قدردانی شد .