واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

اخبار دانشگاه

دکتر شمس دبیر هیات امنا و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از واحد پردیس بطور سرزده بازدید و از نزدیک شاهد روند پیشرفت امور جاری واحد قرار گرفت . در این دیدار دکتر عباسپور سرپرست واحد توضیحاتی درباره حوزه های مختلف این واحد دانشگاهی ارئه کردند . ارئه گزارش از تعداد دانشجویان ، امکانات ، اتمام و بهره برداری از ساختمان در دست احداث و اولویتهای کاری واحد ، موارد مطروحه در این واحد بود .