03

در هنگام سختی ها و مشکلات تنها یاد خدا آرامش دهنده انسان می باشد.

در هنگام سختی ها و مشکلات تنها یاد خدا آرامش دهنده انسان می باشد.

تعداد مشاهده خبر: (561)
گروه خبر: حراست
کد خبر: 8612