دات نت نیوک
پنجشنبه 02 اسفند 1397

اخبار

قابل توجه کارکنان و اعضای هیات علمی محترم دانشگاه

پیرو تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با بانک ملی ایران مبنی بر اعطای وام به تعداد محدودی از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از کلیه کارکنان واعضای هیات علمی  که تا کنون ازاین وام استفاده نکرده اند و  مایل به دریافت  آن هستند دعوت می گردد درخواست کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 95/11/14 به دبیرخانه واحد ارائه نمایند. تاکید می گردد با توجه به محدود بودن این وام ارائه درخواست به منزله موافقت با اعطای این وام نخواهد بود.                                                                               

                                                                       
با احترام
حوزه معاونت اداری و مالی واحد

امتیاز به خبر :