واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 11 اسفند 1399

اخبار

چاپ کتاب تخصصی معماری توسط دکتر حدیثه کامران کسمایی  هیات علمی گروه معماری
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه, معماری
  • 14 دی 1395
  • چاپ کتاب تخصصی معماری توسط دکتر حدیثه کامران کسمایی هیات علمی گروه معماری

فعالیت های پژوهشی دیگر واحد پردیس چاپ دو کتاب با عناوین "فرایند پژوهش در معماری" و "مسکن اجتماعی  «تبلور هویت+ فرهنگ + پایداری»" توسط دکتر حدیثه کامران کسمایی هیات علمی گروه آموزشی معماری واحد پردیس که با مقدمه ای از دکتر فرح حبیب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس به چاپ رسیده است.


این  کتاب با موضوع مسکن و شمارگان 1500 توسط موسسه «علم معمار رویال» چاپ و منتشر گردیده است. در این تألیف به نیازهای اولیه انسان از تأمین سرپناه تا سایر نیازها پرداخته شده است و سپس با تمرکز بر موضوع مسکن اجتماعی به مقوله هایی نظیر نوشهرها و شهرک های جدید، افزایش تراکم و گسترش عمومی شهرها که سهم بسزایی در کاهش مشکل کمبود مسکن دارند و همچنین مباحثی مانند هویت و ارزش ها، پایداری فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخته شده است.