15

قابل توجه دانشجويان عزيز

قابل توجه دانشجويان عزيز:
جهت ارتقاء كيفيت پژوهش، مسابقه روز پژوهش شامل يك سوال است كه جواب آن را مي توانيد از كتب مربوط به نگارش علمي بيابيد. 
به سه نفر به قيد قرعه جوايز ارزنده اي تقديم خواهد شد. 
مهلت ارائه جواب تا ٢٢ آذر ماه سال جاري به دفتر پژوهش مي باشد.

سوال مسابقه

تعداد مشاهده خبر: (2352)
گروه خبر: اطلاعیه ها
کد خبر: 7564