واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 27 دی 1399

اخبار دانشگاه

حضور دکتر فرح حبیب سرپرست واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سخنران اصلی در یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم در قزوین
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 14 شهریور 1395
  • حضور دکتر فرح حبیب سرپرست واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سخنران اصلی در یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم در قزوین

سازمان شهرهای جاده ابریشم (SRCWC) در سال 2005 با هدف افزایش همکاری و همگرایی بین کشور چین و کشورهای آسیای میانه و با شعار « ساختن آینده مشترک بر اساس سنت» تاسیس و گسترش پیدا کرده و در مسیرهای آبی و خاکی جاده ابریشم200 شهر از 67 کشور را پوشش می دهد و هر ساله تلاش و برنامه ریزی نموده که به میزبانی یکی از کشورها اجلاسی با حضور اعضا برگزار و در زمینه های حمل و نقل، اقتصاد، فرهنگ، سرمایه گذاری و گردشگری و ... ارتباط اجرایی و هم افزایی مناسب بین شهرها ایجاد نماید.

با توجه به طرح پیشنهاد میزبانی شهر قزوین در اجلاس سال 2013 غازیان تپ ترکیه، این پیشنهاد د راجلاس سال 2014 شهر ارومچی چین به تصویب رسید و مقرر گردید میزبانی سال 2016 اجلاس شهرداران جاده ابریشم به شهر قزوین محول گردد تا در بالاترین سطح کمی و کیفی برگزار شود که در این اجلاس به بررسی مسائلی که می تواند منجر به گسترش همکاری بین کشورها در جهت ارتقاء مسائل فرهنگی اقتصادی، اجتماعی بین شهرهای مذکور گردد پرداخته شد.

در این مراسم که با حضور دکتر ولایتی، دکتر آخوندی، دکتر حناچی، مهندس بهشتی، دکتر مسعود نصرتی شهردار قزوین و شهرداران شهرهای بزرگ کشور بالغ بر 50 شهردار از شهرداران کشورهای خارجی واقع در مسیرهای جاده ابریشم در کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین برگزار شد و دکتر حبیب در رابطه با این که چگونه شهروندان می توانند از این بحث منتفع شوند به ایراد سخنرانی پرداخت.