واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 30 شهریور 1399

اخبار پژوهشی

واحد تبریز در مهرماه 1395 اقدام به برگزاری (چهاردهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی روز بتن) در رشته های ذیل نموده است.

1-     مسابقه بتن سبک هدفمند دانشجویی

2-     مسابقه سازه محافظ تخم مرغ (EPD)

3-     مسابقه تیر سبک خمشی

4-     مسابقه بتن پر مقاومت دانشجویی

5-      مسابقه پوستر و پایان نامه برتر دانشجویی در سطحح کارشناسی ارشد

6-     جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای مسابقه به نشانی www.ict.ir