واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 اسفند 1399

اخبار

  • جزییات خبر / برق
  • 17 شهریور 1393
  • تمایل به همکاری در آزمایشگاه و کارگاه

آن دسته از دانشجویان محترم گروه مهندس برق که تمایل به همکاری در کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی را دارند لطفا تا پایان شهریور به آقای شرقی مراجعه نمایند.(مدیر گروه مهندسی برق)