17

چاپ کتاب توسط دکتر گرکانی

چاپ کتاب توسط دکتر گرکانی
دو جلد کتاب با عناوین "ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه" و "نمونه هایی از الگوی مسکن روستایی در بازسازی پس از سانحه" توسط آقای دکتر سید امیر حسین گرکانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس به چاپ رسید.
تعداد مشاهده خبر: (3299)
کد خبر: 70
  • چاپ کتاب توسط دکتر گرکانی
  • چاپ کتاب توسط دکتر گرکانی