17

انتخاب گرایش گروه مهندسی مکانیک

دانشجویان محترم گروه مهندسی مکانیک ورودی های 90 و 91  جهت انتخاب گرایش تا حداکثر 20ام شهریور به کارشناس گروه مهندسی مکانیک مراجعه نمایند.

جهت اطلاع از دروس تخصصی ارائه شده برای هر گرایش به گروه مراجعه نمایید.

تعداد مشاهده خبر: (4161)
کد خبر: 69