دات نت نیوک
پنجشنبه 02 اسفند 1397

اخبار

قابل دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی

قابل دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی:
1-,فرم های کامل عناوین پایان نامه ها و پروپوزال ها تا یک هفته قبل از جلسه ماهانه ، توسط کارشناس گروه(آقای آقاجانی) دریافت می شود. ( درصورت ارایه بعد از این زمان در جلسه بعد مطرح خواهد شد.)  
 2-حضور دانشجویان در جلسه تصویب عنوان الزامی است.
 3- زمان برگزاری جلسات بررسی عناوین و پروپوزال بشرح ذیل میباشد:

حقوق جزا و جرم شناسی- شنبه 23 مرداد ساعت 11

حقوق تجارت بین الملل - یکشنبه 24 مرداد ساعت 10

امتیاز به خبر :