واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 27 تیر 1398

اخبار

کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد واحد پردیس. موضوع گزارش بازدیدواهدا اقلام موردنیاز مرکز توانبخشی شیرخوارگاه رفیده.
  • جزییات خبر / هلال احمر
  • 16 مرداد 1395
  • کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد واحد پردیس. موضوع گزارش بازدیدواهدا اقلام موردنیاز مرکز توانبخشی شیرخوارگاه رفیده.

جمعی از دانشجویان این کانون به همراه خيرين محترم مورخ 95/5/3 در مرکز توانبخشی شیرخوارگاه رفیده حضور داشته واهدالوازم هایی که تهیه شده توسط خيرين و دانشجویان بوده  برای  کودکان بازدید نمودند.لازم به ذکر است که دانشجویان و خيرين از مسئولین زحمت کش مرکز توانبخشی در خواست کردند که هر گونه نیازی که برای کودکان باشد را با ما در جریان بگذارند.و مسئولین نیز از این طرح استقبال نمودند  .