واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

انتخابات مجمع استانی دبیران کانون دانشجویی جوانان جمعیت هلال احمر تهران
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 18 خرداد 1395
  • انتخابات مجمع استانی دبیران کانون دانشجویی جوانان جمعیت هلال احمر تهران

نتیجه انتخابات 

خانم الهام نظری دبیرکانون دانشجویی هلال احمردانشگاه آزادواحدپردیس  با بالاترین رآی( نفر اول )

اقای دکتر میثم اخلاق دوست دبیر کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی آزاد( نفر دوم )

آقای میلادحسنی دبیرکانون دانشجویی هلال حمردانشگاه ازاد پرند (نفرسوم)

خانم صالحه جعفری دبیرکانون دانشجویی هلال احمردانشگاه آزاد ورامین (نفر چهارم )

آقای داوود پیرانی دانشگاه ازاد شهید بهشتی (نفر پنجم )