واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 15 اردیبهشت 1395
  • بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

به منظور ارزیابی فعالیتهای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، برنامه بازدیدی از این مرکز توسط آقای علیرضا عسگری گشت خوانی رئیس اداره توسعه فناوری و حمایت از مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان به همراه دکتر علیرضا توکلی مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر فرزاد چراغپور رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس انجام پذیرفت. در این برنامه هیات بازدیدکننده از واحدهای فناوری مستقر در مرکز بازدید نموده و از نزدیک با جزئیات ایده­ محوری، دستاوردها و چالشهای پیش روی آنها آشنا گردیده و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.