واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

بازدید دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت همراه از واحد پردیس / برگزاری جلسه کارگروه تخصصی شهرک شفا
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 14 اردیبهشت 1395
  • بازدید دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت همراه از واحد پردیس / برگزاری جلسه کارگروه تخصصی شهرک شفا

کارگروه تخصصی شهرک شفا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ثمری مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فریبرز یعقوبی وایقان مدیرکل امورفنی ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا توکلی طرقی مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، آقای مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس تهران، آقای علیرضا عسگری گشت رودخانی رئیس اداره توسعه فناوری و حمایت از مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و دکتر فرح حبیب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، مهندس بیژن خسرونژاد معاون اداری و مالی واحد، دکتر علیرضا کمالان رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد و مهندس سپهر رنجبر رئیس اداره عمران واحد برگزار شد.

در این نشست دکتر واشقانی فراهانی با تأکید بر اهمیت موضوع مطرح شده از سوی ریاست عالیه دانشگاه آزاداسلامی اظهار داشت: « راه اندازی پارک فناوری پردیس با سمت گیری دانش محوری و اقتصاد دانش بنیان قطعا به نفع کل مجموعه دانشگاه آزاد خواهد بود.» وی همچنین اظهار داشت: « هرچند وجهی از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان، درآمد زایی است لیکن شأن آن نیز بسیار مهم بوده و نیاز به تفکر دارد.»

در ادامه این نشست دکتر ثمری مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاداسلامی ، بر همکاری های آتی شهرک شفا  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با پارک فناوری پردیس تهران تأکید نمود و با مقرر گردید جلسات تخصصی بیشتری جلساتی در این رابطه برگزار گردد. پس از بازدید از اقدامات عمرانی شهرک شفا قول مساعدت سازمان مرکزی در از بین بردن مشکلات اجرایی شهرک با حداکثر مساعدت کلیه حوزه مورد توافق قرار گرفت و  نشست با ختم صلوات بر محمد و آل محمد پایان پذیرفت.