واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 01 اردیبهشت 1395
  • کارگاه چشم اندازهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)

نحوه ثبت نام: شرکت‌کنندگان مي‌بايست مبلغ  600/000 ریال (شصت هزار تومان) به شماره حساب 0216416214001 نزد بانک ملي به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس واريز و به همراه مشخصات خود (نام، نام خانوادگي، رشته و مقطع تحصيلي، شماره تلفن همراه) به آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس، دفتر معاونت آموزشي و دانشجويي ارسال يا تحويل نمايند. همچنين ارسال اسکن مدارک به ايميل graduate@pardisiau.ac.ir امکان پذير مي‌باشد. محل برگزاري همايش متعاقبا اعلام مي‌گردد.

       مهلت ثبت نام: تا پنجشنبه  1395/2/9