واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 28 فروردین 1400

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 16 فروردین 1395
  • مراسم گرامیداشت دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

بسمه تعالی

مراسم گرامیداشت دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

باستحضار می رساند دانشجویان نمونه واحد می توانند جهت حضور در این مراسم به معاونت آموزشی واحد مراجعه نمایند.

با تشکر- حوزه آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس