15

قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران

قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران
چند سال است که تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران نایب قهرمان می شود. در طی این چند سال قهرمانی با تیم دانشگاه اسلامشهر بوده است.

امروز دانشجویان دانشگاه پردیس با شکست تیم اسلامشهر در خانه حریف در دیدار نیمه نهایی و شکست تیم دانشگاه شهرری (یادگار امام رحمت الله علیه) در دیدار فینال موفق به کسب قهرمانی در استان تهران شدند.

بدین وسیله از زحمات سرمربی  تیم جناب آقای رحمت الله نوری (مربی تیم ملی)، علی فتحعلی نژاد مربی تیم و سرپرست تیم آقای آقاجانی، مدیر گروه تربیت بدنی آقای دکتر طاهرخانی و مخصوصاً دانشجویان متعصب تیم والیبال دانشگاه تشکر و قدردانی می شود.

تعداد مشاهده خبر: (2719)
کد خبر: 6458
  • قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران
  • قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران
  • قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران
  • قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران
  • قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشگاه پردیس در بین دانشگاههای استان تهران