واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 10 اسفند 1399

اخبار

  • جزییات خبر /
  • 06 اسفند 1394
  • بیانیه بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در ارتباط با انتخابات 7 اسفند

  • اکنون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری هستیم؛ انتخاباتی که به فرموده رهبرمعظم انقلاب، مظهر حماسه سیاسی واقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است، انتخابا تی که آبروی نظام ومظهر اراده ملی و مردم سالاری اسلامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری هستیم؛ انتخاباتی که به فرموده رهبرمعظم انقلاب، مظهر حماسه سیاسی واقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است، انتخابا تی که آبروی نظام ومظهر اراده ملی و مردم سالاری اسلامی است. 
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، ضمن تشکر از شورای محترم نگهبان که به حق حافظ هویت اسلامی نظام است، با اعتقاد کامل به مبانی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی همه جانبه خود را از این تصمیم قانونی اعلام داشته و معتقدند که رای و مصلحت اندیشی شورای نگهبان که از اساسی ترین ارکان نظام مقدس اسلامی است، رای و مصلحت نظام است و همه نامزدها وظیفه دارند نقطه نظر شورای نگهبان قانون اساسی را محترم بشمارند و جملگی درچارچوب منویات مقام معظم رهبری و قانون اساسی حرکت کنند؛ بنابراین همه طیف ها، شخصیت ها، جریانات سیاسی کشور و همه نامزدهای انتخاباتی بایدحماسه سیاسی را که همان مشارکت حداکثری مردم درانتخابات است، مدنظرداشته باشند ودرجهت خلق این حماسه حرکت کنند.
 اهميت حضور با نشاط شما دانشگاهيان اعم از اساتید و دانشجویان گرامي وعموم مردم شريف ايران بزرگ بر هيچكس پوشيده نيست. خلق حماسه اي ديگر در شرف انجام است واينبار باید به وظیفه ‌دینی، ملی و انقلابی خود عمل کنیم و توجه كنيم كه آنچه اهمیت دارد مشارکت حداکثری وانتخاب اصلح است.