واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 29 شهریور 1399

اخبار فرهنگی

به اطلاع اساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس می رساند:

کارگاه آموزش فرهنگی موضوع بند 1 ارتقا علمی در بهمن 1394 توسط دفتر فرهنگ اسلامی واحد برگزار می گردد

لذا خواهشمند است جهت برنامه ریزی مناسب تا پایان روز دهم بهمن ماه 94 با مراجعه به دفتر فرهنگی اسلامی واحد در فاز 4 و یا کارگزینی اساتید (آقای عمرانی) در فاز 6 ثبت نام بعمل آورید.

دفتر فرهنگ اسلامی واحد