واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 اسفند 1399

اخبار

به اطلاع اساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس می رساند:

کارگاه آموزش فرهنگی موضوع بند 1 ارتقا علمی در بهمن 1394 توسط دفتر فرهنگ اسلامی واحد برگزار می گردد

لذا خواهشمند است جهت برنامه ریزی مناسب تا پایان روز دهم بهمن ماه 94 با مراجعه به دفتر فرهنگی اسلامی واحد در فاز 4 و یا کارگزینی اساتید (آقای عمرانی) در فاز 6 ثبت نام بعمل آورید.

دفتر فرهنگ اسلامی واحد