واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 11 اسفند 1399

اخبار

باز دید دانشجویان رشته حقوق از مجلس شورای اسلامی
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 22 آذر 1394
  • باز دید دانشجویان رشته حقوق از مجلس شورای اسلامی

بازدید دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در تاریخ 94/9/22  از مجلس شورای اسلامی.