واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

تشکیل شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان در دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 19 مرداد 1393
  • تشکیل شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان در دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از تشکیل شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان در این واحد خبر داد. سرکار خانم دکتر حبیب گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه ای متشکل از هیأت رئیسه، مدیران اجرائی و مدیران گروهها و تنی چند از اعضای هیأت علمی واحد، کلیات، اهداف و رئوس فعالیتهای تشکیل شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی تشریح گردید که مورد استقبال بسیار قرار گرفت. سپس با مشورت اعضاء هیـأت علمی اعضای شورا انتخاب و برای 15 نفر از داوطلبان حکم عضویت در شورای مذکور صادر گردید. در خرداد ماه اولین جلسه شورا تشکیل و درخواست گردید طرح ها و پیشنهادات گروهها تا آخر خرداد ارائه گردد.  سرکار خانم دکتر حبیب افزود: در جلسه شورای دانش بنیان در تاریخ 5/5/93 برنامه هایی پیشنهاد شد که توسط اعضاء تصویب و عملیاتی خواهد شد دکتر حبیب گفت : واحد پردیس توانائی کارشناسی بالا و ایده های بسیاری برای درآمد زایی دارد که ساز و کارهای اجرایی آن نیازمند تدقیق با مراجع سازمان مرکزی است. دکتر حبیب درباره فعالیتهای سال 93 گفت:از اولین اقدامات پی گیری انعقاد تفاهم نامه با شهرداری شهر جدید پردیس است که جلساتی در این رابطه داشته ایم و انشاءالله با همکاری معاونت عمرانی دانشگاه نزدیک 500 میلیون تومان به نفع دانشگاه صرفه جویی خواهد شد که گزارش آن به ریاست دانشگاه ارائه خواهد گردید.