واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

ﺳﻪشنبه 08 بهمن 1398

اخبار پژوهشی

  • جزییات خبر / پژوهش, اخبار پژوهشی
  • 16 شهریور 1394
  • عنوان های پیشنهادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای اجرای پایان نامه ها در قالب طرح برون دانشگاهی

با توجه به فراخوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنی بر طرح ملی ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی عنوان های پیشنهادی برای اجرای پایان نامه ها در قالب طرح برون دانشگاهی از طریق لینک ذیل در اختیار استادان و دانشجویان قرار می گیرد.

طرح های پژوهشی مورد نیاز