واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

 برگزاری کارگاه تخصصی و جلسه توجیهی جهت ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در مرداد ماه 94
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 18 مرداد 1394
  • برگزاری کارگاه تخصصی و جلسه توجیهی جهت ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در مرداد ماه 94

کارگاه تخصصی که به همت معاونت محترم آموزشی، دانشجویی واحد سرکار خانم دکتر فائزه هاشمی و با همکاری دفتر فرهنگ واحد برگزار گردید مشتمل بر دو بخش به شرح زیر بود:

      1-   کارگاه و جلسه توجیهی در رابطه با بند یک آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری که صبح سه شنبه سیزدهم مرداد ماه به شرح زیر برگزار شد:

کارگاه آموزشی فرصت های پژوهشی فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با سخنان دکتر احمدی ، معاون پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی برگزار گردید .

این جلسه با حضور ریاست واحد، معاونین و اساتید هیات علمی دانشگاه برگزار شد . پس از سخنان سرکار خانم دکتر حبیب ریاست واحد که، درباره فعالیت های پیش روی واحد ، به اهمیت فرصت های پژوهشی در حوزه های مختلف اشاره داشتند. عضو پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی به نحوه پژوهش در حوزه فرهنگی و کسب امتیازات فرهنگی ارتقاء علمی (موضوع بند یک ارتقاء علمی اساتید هیات علمی) پرداختند و به سوالات اساتید پاسخ دادند .

بعد از بررسی موارد و بحث در رابطه با موضوعات مطروحه در رابطه با بند1 ارتقاء مراسم پذیرایی و صرف نهار و نماز اجرا گردید و جلسه بعداز ظهر اختصاص به کارگاه مرتبط با سایر بندهای آئین نامه ارتقاء داشت.

   2-   آقای مهندس خانجانی از کارشناسان خبره هیئت ممیزه دانشگاه در این جلسه حضور داشتند و به نحوه کسب امتیاز از پژوهش های مختلف، تألیف و تدوین کتب، مقالات و چگونگی بررسی آنها در کمیسیون های مختلف توضیحات لازم را بیان داشتند و به پرسش های هیئت علمی پاسخ دادند و در انتها جلسه با پذیرایی و ذکر صلوات خاتمه یافت.