واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 10 مرداد 1394
  • دانشگاه آزاد اسلامی با تولید 5 هزار و 722 اثر علمی به سال 2014 میلادی برترین دانشگاه رتبه اول در تولید علم 2014 ایران معرفی شد.

به گزارش آفرینش، موسس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این که میزان تولیدات علمی ایران به سال 2014 بر اساس داده های پایگاه استنادی تامسون رویترز از مرز 31 هزار مدرک گذشته است، همچنین، به معرفی اختصاصی << پراستنادترین دانشمندان دانشگاه تهران در تولید علم 2014>> پرداخت. دکتر جعفر مهراد افزود: در حال حاضر تعداد انتشارات علمی ایران که طی سال 214 در تامسون رویترز به ثبت رسیده است، 31 هزار و 23 مدرک است که از این تعداد 27 هزار و 60 مدرک به مقالات علمی، هزار و 282 مدرک به مقالات همایش ها و هزار و 270 مدرک به چکیده کنفرانس ها تعلق دارد.

رئیس بخش علم اطلاعات دانشگاه شیراز با اشاره به موثر بودن سیاست های دانشگاه آزاد در کسب مدارک علمی نمایه شده، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با تولید 5 هزار و 722 اثر علمی به سال 2014 میلادی رتبه اول را در تولید علم ایران در اختیار دارد.

مهراد، رتبه دوم تولید علم ایران را با 2 هزار و 877 اثر علمی، متعلق به دانشگاه تهران دانست و یادآور شد: دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز از این نظر سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند؛ به گونه ای که دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی به ترتیب با 2 هزار و 538 مدرک و هزار و 941 مدرک در جایگاه سوم و چهارم تولید علم ایران در سال 2014 میلادی قرار گرفته اند. رئیس بخش علم اطلاعات دانشگاه شیراز اضافه کرد: جایگاه پنجم این رتبه بندی به دانشگاه صنعتی اصفهان با تولید هزار و 795 مدرک اختصاص یافته است.