واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 06 مرداد 1394
  • آمار ثبت نام ترم تابستانی در واحد پردیس

پیرو سیاست های تسهیل امور آموزشی دانشجویان با برنامه ریزی مناسب و  همکاری اعضا هیئت علمی در ترم تابستانی 95- 94 از 2750 دانشجو در واحد پردیس ثبت نام به عمل آمد.