واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار

چاپ دو جلد کتاب توسط دکتر کمالان

تالیف: حمیدرضا کمالان-حسین تقی پورمنصور

نوبت چاپ: اول-93     تیراژ:500

چاپ وصحافی:گنج شایگان

قیمت:70000ریال

شابک:2-155-160-600-978

ازآنجاکه ورودبانک جهانی درهر کشوری نه تنها تهسلات مالی وفنی بانک جهانی را به ارمغان می آوردسایرسرمایه گذاران بین المللی نیزبستر مناسبی را برای سرمایه گذاری درآن کشور خواهند یافت  ورونق سرمایه گذاری وانتقال فن آوری در آن کشورمشهودخواهد بود.

دراین مجموعه روندمدیریت پروژه های بانک جهانی ومقررات ونیازهای مربوطه  مشکلات تحلیل شده وراهکارهای مرتفع نمودن آنهاراارائه گردیده است وتلاشی شده  تا ازضوابط بانک جهانی وایران؛تفاهم نامه ها ،تجربیات مستقیم درپروژههای بانک جهانی درایران ومشورت با دست اندرکاران پروژه های بانک جهانی درایران استفاده شودومطالب حتی الامکان مستندبرتجربیات واقعی باشد.

تالیف: حمیدرضا کمالان-عباس حق شناس

نوبت چاپ: اول-92  تیراژ:500

چاپ وصحافی:گنج شایگان

قیمت:150000ریال

شابک: 0-00-7111-600-978

طراحي سدها و شبکه­هاي هيدروليکي مربوطه، شبکه هاي آبرساني، ايستگاه هاي پمپاژ، مخازن ذخيره، شبکه­هاي توزيع آب شهري يا کشاورزي، تصفيه خانه­هاي آب و فاضلاب و ... از مهمترين مباحث مهندسی مکانیک سیالات  اين عرصه در حوزه مهندسي عمران است. اهميت موارد مذکور در ارتقا سطح زندگي و پيشرفت جوامع، پرداختن به اين علم را در ميان جوامع دانشگاهي اجتناب­ناپذير مي­نمايد. از اين روست که درس مکانيک سيالات به عنوان يکي از دروس اصلي دوره کارشناسي مهندسي عمران در برنامه درسي اين رشته گنجانده شده است.

در گردآوري اين مجموعه تأکيد بر آن است تا سرفصلهاي اصلي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري پوشش داده شود و در ذيل هر گفتار، مثال­هاي ساده و مفهومي مورد نياز ارائه گردد و از رهگذر حل اين مثال­ها، مباحث و مفاهيم اصلي به دانشجويان منتقل گردد.