واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد پردیس در رشته های زیر صورت می گیرد، متقاضیان محترم جهت ثبت نام به سایت azmoon.org مراجعه نمایند.

            کاردانی پیوسته                       کارشناسی ناپیوسته                 کارشناسی پیوسته      
 مکانیک خودرو مکانیک خودرو  مهندسی شهرسازی 
الکترونیک  شبکه های انتقال و توزیع برق مهندسی مکانیک 
تربیت بدنی  معماری  مهندسی برق 
حسابداری  کامپیوتر - نرم افزار   
معماری     
کامپیوتر - نرم افزار