23

نحوه انتخاب دروس انتقال حرارت و آزمایشگاه و سوخت و احتراق

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک  واحد پردیس علاقه مند به انتخاب دروس نظام مهندسی ساختمان می توانند برای انجام مراحل اداری جهت اخذ دروس انتقال حرارت و آزمایشگاه و سوخت و احتراق از روز شنبه 94/6/26 به کارشناس گروه مهندسی مکانیک در فاز 4 مراجعه نمایند.

تعداد مشاهده خبر: (2761)
کد خبر: 3316