واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 مرداد 1400

اخبار

تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • جزییات خبر / پژوهش, اخبار پژوهشی
  • 09 تیر 1394
  • تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

محمدعلی نژادیان دارای چندین تالیف در زمینه موفقیت شناسی است . در ذیل تصویر جند نمونه از کتب وی ارائه شده است.