واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

اخبار

بازدید از باغ موزه دفاع مقدس

کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پردیس در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران حضور یافتند.این افراد از نزدیک در جریان تازه ترین دستاوردها و محصولات قرآنی عرضه شده در نمایشگاه قرار گرفته و از این نمایشگاه دیدن کردند .

این نمایشگاه امسال با شعار توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی با عزم ملی و مدیریت جهادی برگزار شد.درنمایشگاه امسال حدود 53 موسسه و نهاد حضور دارند که 18 موسسه مربوط به بخش دولتی و 35 موسسه نیز مربوط به بخش مردمی است.