واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 26 اردیبهشت 1394
  • پایگاه های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست مرکز گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از کارهای خوبی که در یک و نیم سال گذشته توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد، پیگیری دسترسی به پایگاه معتبر علمی برای محققین، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی بود.

سرپرست مرکز گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با ناشران بسیاریمکاتبه کردیم و خوشبختانه موفق شدیم در سال 2014 با ناشران اشپرینگر، وایلی و کبی ارتباط برقرار کنیم، در سال 2015 اقدامات بهتری انجام شد و توانستیم به شبکه ها وسعت دهیم و با ناشر الزویر و دسترسی به پایگاه های آن از جمله ساینس دایرکت و اسکپوس و امسال نیز با نشریه ابسکو ارتباط برقرار کنیم. مهندس طباطبایی ادامه داد: در 100 واحد جامع، بسیار بزرگ و تعدادی از واحدهای بزرگ این دسترسی ها برقرار شده و محققین ما در داخل واحدها به صورت شبکه داخلی به این پایگاه ها دسترسی دارند.