واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 01 بهمن 1399

پژوهش

فراخوان شرکت در کنفرانس و کارگاه های آموزشی کنفرانس بین المللی وب پژوهشی

دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی، کنفرانس بین المللی وب پژوهشی را در تاریخ 26 و 27 فروردین 1394 برگزار می نمایند . از دانش پژوهان و دانشجویان محترم دعوت می شود در برنامه های متنوع و مفید این رویداد علمی شرکت نمایند. جهت شرکت دانشجویان تخفیف های %50 در نظر گرفته شده است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمایید.

http://iranwebconf.ir/fa