واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

انعقاد تفاهم نامه همکاري علمي-پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس با دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي ويژه شرق تهران
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 12 خرداد 1393
  • انعقاد تفاهم نامه همکاري علمي-پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس با دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي ويژه شرق تهران

  • تفاهمنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با نیروی انتظامی

تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با نیروی انتظامی(03/12/ 93)

سرمایه اجتماعی از مهم ترین مولفه های توسعه اجتماعی ناظر بر  تحکیم اجتماع و نماد هویت و وحدت ملی و انسجام جمعی در هر جامعه است  ، وجود شبکه های مبتنی بر اعتماد اجتماعی ومتکي بر تعاملات مثبت  افراد با نهادها ، سازما ن ها سبب برخورداری افراد و گروه ها از حمایت لازم برای تسهیل کنش ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی مي گردد  و هدف از انجام  پژوهش هايي  از اين دست ارزيابي وضع موجود سرمایه اجتماعی و تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي و وقوع جرم در اجتماع محلی است . تابا ارتقاي شاخص های این مولفه ، به کاهش جرم در محدوده مورد نظر کمک گردد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس علاوه بر نگاه علمی-پژوهشي و فرهنگی به فعاليت هاي دانشگاه به روندتوسعه شهرستان نيز توجه ويژه اي دارد.

بدین منظور در جلسه ای که با حضور ریاست واحد خانم دکتر حبیب ، جناب آقاي سرهنگ سعیدی ریاست محترم دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی ویژه شرق تهران ،آقاي میهن خواه کارشناس دفتر تحقیقات  ،جناب آقاي سرهنگ  رستگاری رئیس محترم فرماندهی انتظامی شهرستان پردیس ،جناب سروان سليماني رياست محترم کلانتري 207 شهر پرديس و معاونان و اعضای هیئت علمی و مدیران گروه  و مسئول حراست واحد  دانشگاهی برگزار گردید به انعقاد این تفاهمنامه اقدام کردند.