06

قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه

قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه

·   محمود عمرانی خامنه متولد سال 1364 از دماوند

·   دارای مدرک لیسانس در رشته مهندسی نقشه کشی- طراحی صنعتی

·   دارای کارت مربیگری فدراسیون درجه 3 پاورلیفتینگ از سال 1379

·   مقام دوم اولین مسابقه قدرتی شهرستان پردیس سال 1382

·   مربی حرفه ای و تخصصی در این زمینه از سال 1383

·   دارای کارت بین المللی بدنسازی سال 1386

·    نامبرده از 90/8/1 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس اشتغال به کار دارد

دانلود افتخارات

 

 


تعداد مشاهده خبر: (2165)
کد خبر: 1211
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه
  • قهرمانی ها و سوابق ورزشی محمود عمرانی خامنه