واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 27 دی 1399

اخبار

  • جزییات خبر / افتخارات ورزشی
  • 07 دی 1393
  • عملکرد موفقیت آمیز دانشجوی دانشگاه پردیس در مسابقات آسیایی2014 اینچئون کره جنوبی