06

مقام دوم ‍‍‍‍‍‍‍‍فوتسال برادران توسط تيم دانشگاه آزاد پرديس در استان تهران بهمن 92 ميزبان واحداسلامشهر

تعداد مشاهده خبر: (1370)
کد خبر: 1207