واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 30 شهریور 1399

اخبار فرهنگی

به مناسبت روز دانشجو فیلم شیار 143 اکران می گردد. زمان یکشنبه 93/9/16 ساعت 9/30 الی 12 در ساختمان فاز 4 و همانروز در ساختمان فاز 6.