14

راي نهايي کميته تخصصي گروه برق درباره درس پروژه

قابل توجه دانشجويان درس پروژه کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق انتقال و توزيع 

براي اطلاع از راي نهايي اين کميته فايل زير را دانلود نماييد.

فايل دانلود

تعداد مشاهده خبر: (2409)
گروه خبر: برق
کد خبر: 1127